کامیپوتر کمپکت فراسو

کارفرما: شرکت فراسو
طراحی شده توسط محمدرضا منصوری در سال ۱۳۸۳
مدیریت بازطراحی: محمدرضا منصوری
دستیار بازطراحی: آرش فروزش

طراحی محصول
هویت برند
error: Content is protected !!