طراحی، مدیریت و نظارت بر بازسازی، تأمین و تجهیز شعب بانک شهر

بازسازی شعب بانک شهر که به نمایندگی از شرکت روش نو به عنوان کارفرما انجام شده است، شامل تخریب، طراحی و مدیریت و نظارت بر اجرای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، دکوراسیون و تأمین و تجهیز است.

کارفرما: اداره عمران بانک شهر

پیمانکار: شرکت روش نو
طراح و نماینده پیمانکار: محمدرضا منصوری

طراحی معماری
error: Content is protected !!