طراحی مجموعه میز جلومبلی

این مجموعه به سفارش نمایشگاه مبل ایران مبل و با استفاده از مواد (متریال) بومی و دارای هویت در طراحی ایرانی به سبک مدرن طراحی شده است. مجموعه اصلی در سال ۱۳۹۱ طراحی و در سال ۱۴۰۰ بازطراحی شده است.

کارفرما: ایران مبل

طراح: محمدرضا منصوری

بازطراحیک سروش معیری

طراحی محصول
error: Content is protected !!