بازطراحی و موقعیت یابی شرکت ارایه دهنده خدمات محصولات اپتیکی گلاسوگون مگزینت

بازطراحی خدمات شرکت عرضه کننده محصولات اپتیکی شرکت گلاسوگون مگزینت

نام تجاری گلاسوگون مگزینت، یک نام آشنا در میان فروشندگان محصولات اپتیکی در کشور سوئد است. در بازطراحی خدمات این شرکت، موقعیت یابی (positioning) و بهینه سازی راهبرد (strategy) آن توسط تیم طراحی با ارایه سه سناریو در جهت بازیابی موقعیت پیشین و توسعه مدل کسب و کار خود با افزایش مشاوره خدمات اپیتکی در کنار فروش محصولات اپتیکی انجام شد.

کارفرما: شرکت گلاسوگون مگزینت ـ سوئد

تیم طراحی: یوهانا، اولاف اینارسون و محمدرضا منصوری

طراحی محصول
error: Content is protected !!