طراحی هویت دیداری (بصری) شرکت ارزیابی قطعات صنعتی موس

طراحی هویت دیداری شامل نشان تجاری، اوراق اداری و صفحه اول وبسایت شرکت ارزیابی قطعات صنعتی موس واقع در شهر فرانکفورت آلمان انجام شده است. اوراق اداری این مجموعه طراحی در ایران و با مدیریت استودیو به چاپ رسید و به مقصد آلمان ارسال شد.

کارفرما: شرکت ارزیابی قطعات صنعتی موس

طراح: محمدرضا منصوری

طراحی محصول
error: Content is protected !!