طراحی اجاق گاز مبله – مدل ارسی

طراحی اجاق گاز مبله مدل ارسی یکی از مجموعه طراحی لوازم خانگی انجام شده در شرکت تاکنوگاز است. این اجاق گاز دارای صفحه روی چندمنظوره بر اساس نیاز و فرهنگ استفاده خانواده های ایرانی و دارای فضای فر و گرم کننده مجزا به منظور آسانی دسترسی و بهینه سازی مصرف گاز می باشد.

کارفرما: شرکت تولیدکننده لوازم خانگی تاکنوگاز

طراح: محمدرضا منصوری

طراحی محصول
error: Content is protected !!