طراحی هویت دیداری (بصری) و اوراق اداری سودرمالم تراپی سنتر

مرکز سودرمالم تراپی در زمینه کاریوپرکتیک و خدمات وابسته به آن فعال است. هویت دیداری این مرکز شامل نشان تجاری، تابلوی سر در مرکز، اوراق اداری و پوسته وبسایت (UI) با الهام گرفتن از شکل ستون فقرات انسان طراحی شد.

کارفرما: مرکز درمانی سودرمالم تراپی

طراح: محمدرضا منصوری

طراحی محصول
error: Content is protected !!