آسمان‌خراش‌ها یکی از ویژگی‌های شهرهای مدرن هستند. از نیویورک تا سئول از سئول تا دبی. این بناها تبدیل به بافت شهری شده‌اند و عمدتا تصاویری متعارف از دنیای معاصر را در ذهن ما متبادر می‌کنند.
همین که پا را فراتر بگذاریم و به صحراها سفر کنیم به نمونه‌ای خلاف این روند می‌رسیم نمونه‌ای از برج‌های باستانی که اتفاقا بیانگر دنیای مدرن امروز نیستند. خانه برج‌هایی که قدمت آن‌ها به قرن شانزدهم میلادی می‌رسد و سرشار از نبوغ معماری اند.
در شبام قدم می‌زنیم، شهری در یمن مرکزی در منطقه حضرموت که ریشه‌ای ۱۷۰۰ ساله دارد. شهری که کوچه‌ها و معابر باریکش به واسطه برج‌های به آسمان کشیده شده، باریکتر نیز دیده می‌شوند.

ادامه مطلب

آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد. تسلط به این سه سطح و نتیجه گیری از آن ها برای صاحبان کسب و کار، مدیران و طراحان در موقعیت یابی خود و پیشرفت حرفه ای اثربخشی قابل ملاحظه ای دارد. در دوره آموزشی ـ پژوهشی تفکر محور و کاربردی «روند طراحی نوآورانه (innovative design process)» در ۸ جلسه ۴ ساعته در دوره های نیمه خصوصی ۵ نفره در روزهای پنج شنبه این موارد آموزش داده و تمرین می شود.

ادامه مطلب

آغاز کار طراحی تدوین ساختار طراحی در سه سطح خط مشی و راهبرد، نیازها و خواسته های طراحی، احساسات در طراحی است. ساختار طراحی، راهنمایی است که از یک سو بر راهبرد کسب و کار و از سوی دیگر بر نتایج طراحی متمرکز می باشد.
ساختار طراحی یک سند است که در آن تمامی موارد با اهمیت در طراحی را مدنظر قرار می دهد و محدوده کار طراح را مشخص می کند. به منظور تدوین این سند، سطوح زیر مورد دقت قرار می گیرد.

ادامه مطلب