ما خدماتی نوآورانه، پایدار، و با کیفیت تقدیم کارفرمایان می کنیم…

کیفیت

نوآوری

پایداری

روند ارایه خدمات

روند انجام خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در استودیوی معماری و طراحی یاساچیم به این صورت است که ما ابتدا یک جلسه دیدار با کارفرمای محترم تنظیم می کنیم و در یک گفتگوی هدفمند، درخواست های کلی را دریافت می کنیم. سپس با توجه به نتیجه جلسه، مراحل بعدی شامل عقد قرارداد، دریافت موارد مورد درخواست از کارفرما (طبق قرارداد)، آغاز مراحل کار و فعالیت های تعریف شده در پیوست ۱ و زمانبندی در پیوست ۲، دریافت نظرات و ادامه روند تا حصول رضایت کارفرما اجرا می شود.

بهینه سازی خدمات

در حال تدوین مسیر رضایت مخاطبین خود و چگونگی بازخوردگیری اثربخش از آن ها هستیم…

ArabicEnglishPersian
error: Content is protected !!