همکاران در یاساچیم

محمدرضا منصوری

هم بنیانگذار، مدیر بخش طراحی هویت دیداری، محصول و خدمات، طراح صنعت، عکاس تجاری، امور اداری و مالی

شبنم امانی چیمه

هم بنیانگذار، مدیر بخش معماری، بازسازی و طراحی داخلی، مشاور و طراح معمار، نگارنده محتوای متنی

مریم مجتهدی

طراح هویت دیداری، گرافیک، محتوا و بسته بندی

حسین مهیاری

کارشناس معماری و طراحی

احمد تاجیک

مجری تأسیسات الکتریکی و مکانیکی

حسن قلعه کوب حافظ

مجری محصولات ساخته شده از فرآورده های چوبی

طراح صنعت

مدیر داخلی و روابط عمومی

مشاوران یاساچیم

شهاب امانی چیمه

مشاور مهندسی عمران

میلاد مرادی

مشاور حقوقی

مشاور حسابداری و مالیاتی

مشاور امور بین الملل

error: Content is protected !!